iso9001

Wij zijn ISO gecertificeerd

Klachtenreglement

Over Ons

Klachtenprocedure van Ariane Zorg

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Ariane Zorg

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Ariane Zorg door een mail te sturen naar info@arianezorg.nl. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.
Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Ariane Zorg.

Externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris (Klachtenloket Zorg) van Ariane Zorg. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.
U bereikt de externe klachtenfunctionaris gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken bij  www.degeschillencommissie.nl.

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Geschillencommissie Zorg.

Heeft U Hulp Nodig?

Onze specialisten vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Aanmelden voor Zorg
  1. Vul het formulier in
  2. Persoonlijk gesprek: Wij bellen u voor een grondige bespreking van uw behoeften.
  3. Zorg op maat: Samen vinden we de juiste zorgoplossing voor u.
Vul Jouw Gegevens In