fbpx Skip to main content

De zorg die wij van Ariane Zorg geven voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen

  • Wij zorgen voor deskundig personeel. Sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen mocht dit het geval zijn dan dragen wij daar zorg voor.
  • Wij controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstig fouten heeft gemaakt. Dit doen we door het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn te controleren. Tevens wordt er VOG aangevraagd voor al onze medewerkers.
  • Wij maken een zorgplan samen met de cliënt waarin de ondersteuningsbehoefte van de zorgvrager centraal staat. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. Dit plan bespreken wij minstens 1 keer per jaar met de cliënt.
  • Ariane Zorg heeft een cliëntenraad die mee kunnen praten over het beleid in de organisatie.
  • Ariane Zorg levert verantwoorde zorg. Dat wil zeggen dat er goede zorg geleverd wordt, die in elk geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht die is afgestemd op reële behoeften van de cliënt.
  • Ariane Zorg heeft een klachtenfunctionaris en de cliënten zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • Ariane Zorg moet ieder jaar verantwoording afleggen over wat wij doen en hoe Ariane Zorg de zorg organiseert.
  • Onze medewerkers kunnen incidenten melden en er van leren.

WTZI-toelating

Over 10 jaar zal Ariane Zorg niet meer weg te denken zijn in de Nederlandse Zorgwereld

Als Ariane Zorg zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij helpen cliënten om zo lang als mogelijk en zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit doen wij door verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving te bieden.

Naast zorg bieden onze medewerkers ook een luisterend oor. Onze cliënten krijgen de aandacht die ze oprecht verdienen. Zo verhogen we de persoonlijke beleving voor al onze cliënten.

Waar wij met alle respect omgaan met onze cliënten en met onze harmonie en passie hun belevingswereld verhogen, krijgen we dit ook terug. Dat is wat wij het allermooiste aan ons vak vinden.

Zorgverleners komen hier om zich te ontwikkelen. Daar krijgen ze de kans toe bij Ariane Zorg. Onze zorgverleners voelen zich gehoord en betrokken bij het team.

Door dit alles zal elk contactmoment met de cliënt bijdragen tot ‘’Koninklijke zorg’’.

Heeft u zorg nodig?

Onze specialisten vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op