fbpx Skip to main content

Klachtenreglement

Ariane Zorg heeft als zorginstelling te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet staat wat goede zorg precies is en hoe u goede kwaliteit zorg levert. En wat u moet doen met klachten en bij incidenten.

Wat regelt de Wkkgz?

Het doel van de Wkkgz is veiligheid en de kwaliteit van in de zorgverlening te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat wij leren van incidenten. Als Ariane Zorg klachten en fouten bespreekt met medewerkers en onze manier van werken verandert als dat nodig is, wordt de zorg beter.

Klachtenfunctionaris

Ariane Zorg moet als zorgaanbieder een onafhankelijke  klachtenfunctionaris  hebben waar cliënten terecht kunnen met klachten. Als de klachtenfunctionaris het probleem niet kan oplossen, kan de cliënt naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan. Ariane Zorg is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Incidenten melden en bespreken

Ariane Zorg moet als medewerker in de zorg een incident kunnen melden. Het doel is om het incident te bespreken en te  leren van fouten.

Cliënt en cliëntendossier

Als er een fout is gemaakt, heeft een cliënt recht op uitleg en goede informatie van u als zorgaanbieder. Ariane Zorg zet de fout in het cliëntendossier.

Geweld melden

Wij van Ariane Zorg zijn verplicht om geweld te melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. Wij melden dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ontslaan wij een medewerker voor ernstig disfunctioneren? Dan melden wij dit ook  .

Afspraken met uw medewerkers

Wij van Ariane Zorg hebben als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor ons werken. In de overeenkomst staan de eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Wij zijn verplicht het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker te controleren. Door bijvoorbeeld het  BIG-register   te checken of een  VOG  aan onze nieuwe medewerker vragen.

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders zoals zorginstellingen en zelfstandigen in de zorg (zzp’ers). De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en voor aanbieders van cosmetische behandelingen.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle instellingen die zorg verlenen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat staat niet alleen in de Wkkgz, maar bijvoorbeeld ook in de in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet BIG.

Heeft u zorg nodig?

Onze specialisten vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op